De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Theater in Woord en Gebaar

Theater kent vele vormen. We gaan in deze cursus uw eigen woord en gebaar vormgeven. We gebruiken uw ideeën, fantasieën, ervaringen en belevingswereld. Plezier beleven met elkaar, staat in deze cursus voorop. Ontspanningsoefeningen, houding, tekstfragmenten, korte scenes spelen, bewegen op muziek, stilspel en mimiek en improvisatie opdrachten zijn enige voorbeelden, waar we mee gaan spelen. Theater is er voor iedereen en kent geen leeftijdsgrenzen.


De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.