De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Spaans (10)

cci_taal_spaans_conv_2 Deze cursus is een combinatie van conversatie en grammatica. De lessen worden volledig in het Spaans gegeven. Centraal staat de conversatie en dat doen we aan de hand van een boek met verhalen, waarin ook allerlei oefeningen staan, o.a. grammaticaoefeningen. Daarnaast worden er ookLees meer ...
spaans_conversatie De gevorderde cursisten werken met een Spaanse docente om vooral actuele thema's uit kranten, internet of televisie te bespreken. We improviseren in kleine groepjes en lezen een Spaans, literair boek.Lees meer ...
cci_spaans_aquaduct Spaans is de taal van o.a. olé, gracias en por favor. In deze cursus gaan we veel meer leren: naast een goede uitspraak van de bonita lengua española zal een begin worden gemaakt met eenvoudige gesprekken en de basisgrammatica. Er zal ook aandacht worden besteed aan de SpaanseLees meer ...
spaans_nivo_1_snel Spaans is de taal van onder andere olé, gracias en por favor. In deze cursus gaan we veel meer leren: behalve het aanleren van een goede uitspraak van de bonita lengua española zal een begin worden gemaakt met eenvoudige gesprekken, basisbeginselen en de meer grammatica. Er zal ookLees meer ...
spaans_nivo_2 Behalve dat de kennis van de grammatica zal worden uitgebreid, wordt tijdens dit cursusjaar meer geconverseerd, vooral alledaagse situaties komen aan de orde. Naast inkijkjes in de Spaanse gewoontes en cultuur zal ook hier oefenstof buiten de boeken om worden aangeboden. Van tijdLees meer ...
Abdijcomplex, het Escorial Deze cursus sluit aan op de cursus Spaans, niveau 2. Na (eventuele) herhalingslessen uit Caminos nieuw 1 wordt in dit boek verdergegaan, waarna het de bedoeling is te vervolgen met Caminos nieuw 2. Opnieuw wordt grammaticakennis uitgebreid en toegepast in de praktijk. Er zal steedsLees meer ...
spaans_nivo_3 Deze cursus sluit aan op de cursus Spaans, niveau 1 en Spaans niveau 2. We gaan verder met Caminos nieuw 2. Opnieuw wordt de grammaticakennis uitgebreid en toegepast in de praktijk. Er zal steeds meer geconverseerd worden over uiteenlopende onderwerpen zoals hobby's, familie, werk,Lees meer ...
cci_spaans_windmills Deze cursus biedt andermaal een uitbreiding met nog niet eerder aan bod gekomen grammatica en de bijbehorende schriftelijke en mondelinge oefeningen. Er wordt aandacht worden geschonken aan het lezen van Spaanstalige lectuur over allerlei onderwerpen met als bijkomend voordeel eenLees meer ...
spaans_nivo_5 j Bienvenidos al nivel 5! We beginnen met Unidad 5 van Caminos nieuw 2, het hoofdbestanddeel van de cursus. Aan de cursisten is verder een inbreng toebedacht bij het invullen van een deel van de lestijd. Te denken valt aan spreekbeurten, rollenspellen, het vertalen van SpaanseLees meer ...
cci_spaans6 j Bienvenidos al nivel 6! We beginnen met Unidad 5 van Caminos nieuw 2, het hoofdbestanddeel van de cursus. Aan de cursisten is verder een inbreng toebedacht bij het invullen van een deel van de lestijd. Te denken valt aan spreekbeurten, rollenspellen, het vertalen van SpaanseLees meer ...