De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Omgaan met verlies in onze tijd

Iedereen maakt in het leven verliezen mee. Grote verliezen of kleine verliezen. Verlies van mensen, verlies van gezondheid, verlies van werk. Maar al maken we het allemaal mee, we vinden het toch vaak lastig om ermee om te gaan. Bij onszelf, of bij anderen. We voelen ons onthand. In onze snelle maatschappij is er soms weinig tijd of aandacht voor verlies, willen we graag zo snel mogelijk weer “gewoon” verder. Maar verlies laat zich niet zo maar opzij zetten, kent zo zijn eigen regels en ritme. Hoe kun je zo’n verlies dan tóch opnemen in je leven en verder leven? Hoe vind je veerkracht en nieuwe balans? Hoe steun je een ander?

In verschillende tijden en culturen wordt daar anders naar gekeken. In deze cursus gaan we in op de veranderde kijk op verliesverwerking in onze tijd. Wat is “normaal”, wanneer moet je je zorgen gaan maken over hoe iemand omgaat met verlies? Wat kun je doen om je eigen of andermans verlies te helpen dragen? En wat kun je juist beter laten? We bespreken enkele theorieën over omgaan met verlies en de ontwikkeling daarin. Vooral het zogenaamde “spinnenwebmodel” van positieve gezondheid van Huber, het duale procesmodel (of “pendelmodel”) van Stroebe en Schut en de woorden van Manu Keirse bieden mooie aanknopingspunten. Het doel van deze cursus is je meer bewust leren worden van hoe je naar verlies kunt kijken en hoe je ermee kunt omgaan. In gesprek met elkaar aan de hand van wat theorie en enkele praktische oefeningen en tips.

De cursus is nadrukkelijk niet bedoel als therapie of lotgenotengroep en kan die ook niet vervangen.


De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.