De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Alles wat u nooit wilde weten over ouder worden

Een ongemakkelijke waarheid ?

Met zijn documentaire ‘An Inconvenient Truth’ vestigde Al Gore in 2006 wereldwijd voor een breed publiek de aandacht op de klimaatverandering en opwarming van de aarde. Niet alleen deze onnatuurlijke processen blijken een ongemakkelijke waarheid te zijn, ook het natuurlijke proces van veroudering gooit hoge ogen. Kennis over dit natuurlijk proces dat zich bij iedereen dag na dag voordoet, maakt die waarheid minder ongemakkelijk. Een tip van de sluier wordt in deze cursus opgelicht waarbij uitgebreid gebruik gemaakt wordt van beeldmateriaal en uw eigen inbreng. We gaan het hebben over groei en ontwikkeling en zichtbare en onzichtbare veranderingen die al vanaf de leeftijd van ongeveer 35 jaar beginnen.

We spitsen deze veranderingen toe op het bewegen en op de maatschappelijke uitdagingen die met deze mobiliteitsveranderingen gepaard gaan. Naarmate dit natuurlijk proces zich langer voordoet neemt de kans op lichamelijke, psychische en maatschappelijke kwetsbaarheid toe. Met dat thema sluiten we af maar pas na aandacht besteed te hebben aan al die vragen over dit proces ‘die u altijd al had maar nooit durfde te stellen’. Ik hoop en verwacht dat u na deze cursus zult zeggen dat uw ongemak over het natuurlijke proces van veroudering verminderd is.


De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.