De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Muziekgeschiedenis deel 1: Klassieke oudheid t/m Gotiek

deel 1 Klassieke oudheid t/m Gotiek
deel 2 Renaissance, Barok in Frankrijk en Italië, Burgercultuur in Nederland
deel 3 Classicisme, Romantiek en Cultuur van het Moderne 1ste helft van de 20ste eeuw
deel 4 Massacultuur, 2e helft van de 20e eeuw

Algemene informatie over de cursussen Muziekgeschiedenis Acrobat reader

Muziekgeschiedenis: Klassieke oudheid t/m Gotiek (vijf hoorcolleges )
  1. Algemene muziekleer
  2. Klassieke Oudheid - 800 vóór Christus tot 500 ná Christus
  3. De Middeleeuwen/Cultuur van de kerk - 500 tot 1400
  4. Romaans – 11e en 12e eeuw
  5. Gotiek – 13e, 14e en 15e eeuw

Klassieke Oudheid:

De klassieke oudheid (Griekse en Romeinse beschaving) loopt van ca 800 voor Christus tot ca 300 na Christus. De Romeinse beschaving loopt voor een deel parallel aan de Griekse en overvleugelt deze vanaf de 1e eeuw voor Christus. In de 1e eeuw na Christus komt het christelijke geloof op en valt het Romeinse Rijk uiteen. De westerse beschaving is beïnvloed door de klassieke oudheid. De Griekse en Romeinse kunst wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Ook op het terrein van politiek, filosofie, wetenschap, het oordeel over goed en kwaad en mooi en lelijk (esthetica) is er sprake van beïnvloeding.


Middeleeuwen:

De middeleeuwen worden verdeeld in vroege (500-1000), hoge (1000-1300) en late middeleeuwen (1300 tot 1500). De West-Europese bevolking leeft in de 11e en 12e eeuw in gesloten woongemeenschappen omgeven door een onherbergzaam landschap. De feodale heren bieden bescherming met hun legers, de ridders. In de kerk jagen voorstellingen van het vagevuur, de hel en de Apocalyps angst aan. In de kloosters wordt volgens een strak discipline gebeden om God te loven en daarmee de mensheid te redden. De psalmen worden gezongen in het gregoriaans en er wordt een notatiesysteem voor deze muziek ontwikkeld. In ruil voor onderwijs en ziekenverzorging ontvangen de nieuwe kloosterorden giften van de burgerij. Om aflaten te verdienen, ondernemen gelovigen pelgrimstochten naar de relikwieën van heiligen, bijv. Santiago de Compostela. De gesloten plattelandseconomie maakt plaats voor ruilhandel. De stedelijke burger krijgt naast de adel en geestelijkheid ook zeggenschap.De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.