De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Muziekgeschiedenis deel 3: Classicisme, Romantiek en Cultuur van het Moderne 1ste helft van de 20ste eeuw

deel 1 Klassieke oudheid t/m Gotiek
deel 2 Renaissance, Barok in Frankrijk en Italië, Burgercultuur in Nederland
deel 3 Classicisme, Romantiek en Cultuur van het Moderne 1ste helft van de 20ste eeuw
deel 4 Massacultuur, 2e helft van de 20e eeuw

Algemene informatie over de cursussen Muziekgeschiedenis Acrobat reader

Muziekgeschiedenis deel 3: 7, 14, 21 en 28 januari 2021 Classicisme, Romantiek, Cultuur van het Moderne (vier hoorcolleges)
  1. Classicisme en Barok – 18e eeuw
  2. Romantiek en Realisme – 19e eeuw
  3. Cultuur van het moderne – 1e helft van de 20e eeuw

Classicisme

De stijlperiode van het classicisme is van ongeveer 1650 tot 1720. In deze periode is Wenen het middelpunt van Europa. Net zoals bij renaissance grijpt men terug op vormentaal van Griekse en Romeinse (klassieke) oudheid. De strenge orde van de Griekse en Romeinse vormentaal sluit goed aan bij filosofie van de Verlichting (stroming) waarin de rede wordt verheerlijkt. Einde van 18e eeuw neemt belangstelling voor de klassieke oudheid opnieuw toe door archeologische opgravingen in Pompeji en Herculaneum in Italië. Die stroming wordt neoclassicisme genoemd.


Romantiek en Realisme:

Tegen een achtergrond van verstedelijking, industrialisatie en de toenemende armoede van de arbeider ontstaat de Romantiek. Veel mensen trekken van het platteland naar de stad en er ontstaan overal industriesteden. Het werken in de industrie is zeer arbeidsintensief en de arbeiders leven in vaak slechte omstandigheden. Er ontstaat een socialistische beweging die zich inzet om de positie van de arbeiders te verbeteren. Als reactie op de verstedelijking groeit de waardering voor de natuur. Tuinarchitecten ontwerpen kunstmatige romantische landschapstuinen die de gegoede burgerij de kans geeft één te zijn met de natuur. De kunstenaars verheerlijken het verleden en de niet-westerse exotische culturen. De thema’s in de kunst zijn gebaseerd op mythen, sprookjes en sagen er is veel aandacht voor gevoel en sentiment. De natuur wordt geïdealiseerd. Kunstvoorwerpen en industriële vindingen en vaardigheden van verschillende landen worden getoond op de wereldtentoonstellingen. Zo is bijvoorbeeld de Japanse houtsnijkunst van grote invloed geweest op de Europese impressionisten. In Frankrijk bepaald de Académie Française hoe de kunst er uit dient te zien. De nieuwe kunststroming ‘het Realisme’ houdt zich niet aan deze academische regels. Zo raakt kunst verbonden met rebellie tegen de behoudzucht van de burgerij.De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.