De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Indonesisch, niveau 3 (Bahasa Indonesia)

Deze cursus is een vervolg van de cursus Indonesisch niveau 2. In deze cursus krijgt u verdere verdieping van de grammatica met begrippen zoals ‘overgankelijke’ en ‘onovergankelijke’ vervoegingen van werkwoorden. U krijgt veel oefeningen uit het lesboek Hendrata2 en Selamat Datang2. U leert stapsgewijs in meer dan 5 woordelijke zinnen Indonesisch te spreken. Daarvoor krijgt u veel lees- en luisteroefeningen uit app’s en CD’s, kopieën van o.a. kranten, Indonesische mythes en verhalen.

Boeken zelf aan te schaffen: Selamat Datang2 druk 4. ISBN 90 726540170, Hendrata 2 (alleen bij de docent verkrijgbaar, prijs € 17) en het mini woordenboek van Dale of een ander goed woordenboek


De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.