De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Filosofie (10)

Filosoof: Aristoteles De westerse wijsbegeerte keert bij al haar verscheidenheid telkens weer terug tot vormen van Aristotelisme. Is dit omdat Aristoteles vanouds wordt beschouwd als de filosoof van het gezonde verstand? Merkwaardig genoeg is Aristoteles bij het wijsgerig geïnteresseerde publiek echterLees meer ...
Cultuurfilosoof: Frank de Graaff Hoe komt het dat de Westerse cultuur nog steeds bestaat, nadat haar centrale institutie, de christelijke religie, is afgestorven en het contact met haar diepste levenswortels, het Jodendom en de antieke oudheid, is verloren gegaan? Wat is het geheim van haar voortbestaan? VaakLees meer ...
cci_sofie ‘Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft’ (F. Nietzsche). Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen voorkennis hebben van het vak filosofie. De vraag die centraal staat is: wat weten we nu eigenlijk precies over de ‘werkelijkheid’ waarin we leven? - eenLees meer ...
Plato In deze cursus lopen we door de geschiedenis van de westerse filosofie aan de hand van deze vier vragen van de beroemde Duitse filosoof Immanuel Kant (1724 – 1804): [1] Wat kan ik weten? [2] Wat moet ik doen? [3] Wat mag ik hopen? [4] Wat is de mens? Deze vragen gaan overLees meer ...
Baruch Spinoza In deze cursus maken we kennis met twee belangrijke filosofen: Benedictus de Spinoza (1632 – 1677) en Hannah Arendt (1906 – 1975). Aan beide filosofen worden 3 lessen besteed. Daarnaast behandelen we twee ‘verbindende’ thema’s: macht en democratie. Tijdens de lessen is er ruimteLees meer ...
cci_fit_3 In deze worden de volgende actuele thema’s behandeld: (1) Hellenistische filosofie (w.o. stoïcijnse filosofie), (2) Moderniteit, (3) Vrijheid en (4) Filosofie en communicatie. Aan elk van deze thema’s worden twee lessen besteed. Tijdens de lessen is er ruimte voor vragen en ook voorLees meer ...
cci_filo_gaat_de_wereld_ten Toen Oswald Spengler in 1917 zijn roemruchte werk, Untergang des Abendlandes, publiceerde, ging er een huivering van angst door Duitsland. De grote massa, die het boek niet las, werd toch getroffen door de pessimistische suggestie van de titel. Toen een eeuw later eindelijk deLees meer ...
Docent: Timon Beeftink Wie was Søren Kierkegaard (1813 - 1855)? Een vraag die ons eenvoudig toeschijnt, maar dat in de verste verte is. Was hij filosoof, theoloog, psycholoog, dichter, of toch in de eerste plaats schrijver? In een oeuvre vol raadselachtige dubbelzinnigheden, pseudoniemen en ironie, laatLees meer ...
Plato De omschrijving van de cursus wordt binnenkort geplaatst.Lees meer ...
Plato De omschrijving van de cursus wordt binnenkort geplaatst.Lees meer ...