De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Cultuurfilosofie – het mysterie van de Westerse cultuur.

Hoe komt het dat de Westerse cultuur nog steeds bestaat, nadat haar centrale institutie, de christelijke religie, is afgestorven en het contact met haar diepste levenswortels, het Jodendom en de antieke oudheid, is verloren gegaan? Wat is het geheim van haar voortbestaan?

Vaak wordt dit geheim geduid met behulp van de term ‘secularisatie’. In tegenstelling tot vele andere beschavingen zou de Westerse beschaving erin geslaagd zijn zichzelf onafhankelijk te maken van de factoren van religie en traditie.

Maar is dit werkelijk zo? Wat is secularisatie precies en hoe komt het dat het geseculariseerde Westen symptomen van een diepe crisis vertoont en geen antwoord meer kan geven op vragen naar een uiteindelijke zin of bestemming? Waar gaat het nog om in onze beschaving en is het uitblijven van een houdbaar antwoord op deze vraag niet een beangstigende indicatie voor een alsnog naderende ondergang?

Vele denkers hebben zich met deze thematiek bezig gehouden, zoals Nietzsche (Also sprach Zarathustra), Spengler (Untergang des Abendlandes), Toynbee (A Study of History), en, in Nederland, Frank de Graaff (Als goden sterven) en Jan Hendrik van den Berg (Metabletica van de materie).

In deze cursus willen nemen we kennis van het fascinerende opus van de cultuurfilosoof Frank de Graaff (1918-1993) als hulpmiddel bij het in kaart brengen van het wezen van de Westerse cultuur en het geheim van haar voortbestaan.

Docent: Geert ter Horst


De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt
Cultuurfilosoof: Frank de Graaff


Maak uw keuze s.v.p.