De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Aristoteles als tijdgenoot beschouwd – systematische verkenning van Aristoteles en het Aristotelisme - 18 jan 2023

De westerse wijsbegeerte keert bij al haar verscheidenheid telkens weer terug tot vormen van Aristotelisme. Is dit omdat Aristoteles vanouds wordt beschouwd als de filosoof van het gezonde verstand? Merkwaardig genoeg is Aristoteles bij het wijsgerig geïnteresseerde publiek echter nauwelijks bekend. Zijn denken wordt beschouwd als moeilijk, abstract, complex. Deze cursus benadert Aristoteles op ongecompliceerde wijze, alsof hij een tijdgenoot van ons is, die met ons spreekt over de alledaagse werkelijkheid van de natuur, de levende wezens, de mens, en de gemeenschappelijke principes en oorzaken van deze werkelijkheid. We geven hem de kans om de innerlijke samenhang van heel zijn denken voor ons uiteen te zetten. Misschien is de oude Aristoteles wel actueler dan ooit. En misschien is er in onze tijd wel meer dan ooit behoefte aan een filosofie van het gezonde verstand, aan een architectonisch overzicht van de rijkdom van het universum en van onze plaats daarin.

Docent: Geert ter Horst


Locatie:Wijkcentrum De Ark van Oost
Cipresstraat 154
6523 HR Nijmegen
Cursuscode:ARIS 23-01
Ruimte:zaal 3.1
Startdatum:wo 18 jan 2023
Tijd:wo 19.00 tot 21.00u
Aantal lessen:15 lessen van 2 uur
Max. cursisten:12
Prijs:€ 131,-
  
alt
Filosoof: Aristoteles


Maak uw keuze s.v.p.