De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Duits (3)

cci_taal_duits_conv We gebruiken artikelen uit tijdschriften en ander materiaal om met elkaar Duits te spreken. U kunt natuurlijk ook uw eigen thema’s inbrengen. Zo nodig zal er uitleg worden gegeven over de grammatica en zullen er korte opfrisoefeningen worden gedaan. Het zwaartepunt van deze cursusLees meer ...
cci_duits_conv_2 In deze korte cursus leert u hoe u zich in een Duitstalig land verstaanbaar kunt maken als u nog niet of nauwelijks Duits spreekt. Deze thema’s komen in deze cursus aan de orde: iemand begroeten, eten en drinken bestellen, het reizen met het openbaar vervoer, de weg vragen enLees meer ...
cci_duits_conv_2 Na de basiscursus gaan we wat dieper op de Duitse taal in. We werken verder aan de uitbreiding van de woordenschat, maken regelmatig oefeningen en luisteren naar teksten om de taal beter te leren verstaan.Lees meer ...